Vår organisation

Museets organisation.

Museet har en styrelse som väljs på årsmötet och ett antal medlemmar som ställer upp när olika aktiviteter genomförs.

Styrelsemedlemmarna kan ses under kontakter.