Scoutmuseets i Malmös historiska tillbakablick

Scoutmuseets i Malmös historiska tillbakablick

Scoutmuseets i Malmös historiska tillbakablick
1970 Protokoll vid kretsmöte med Malmö Scoutkårer den 1 december kommer förslag om upprättande av ett scoutarkiv för Malmö Scoutkårer.
1973 Malmö Scoutkårer firar 60-årsjubileum. I samband medjubileumsfirandet ordnas i september månad en utställning i Borgstugan på Malmö Museum. ”Scout i Malmö under 60 år ”. Efter utställningen framkommer tankar om att upprätta ett museum och arkiv. Upprop i dagstidningarna, scoutmaterial insamlas. Skånes scoutdistriktsarkiv för perioden 1914-1939 förtjänstfullt bevarat av Knut af Klintberg, överlämnas till Scoutmuseet i Malmö för förvaring. Kontakter tages med Malmö Stad för att få tag i en lokal för ett scoutmuseum. En lämplig sådan fanns i kultur-kvarteret S:t Gertrud. Försöken gagnlösa trots flera uppvaktningar under flera års tid.
1978 Anslår Malmöscouternas Kamratförening kr 3000:- som en grundplåt till en fond för grundande av ett scoutmuseum.
1979 Den 16 oktober bildas den ideella föreningen SCOUTMUSEET I MALMÖ på initiativ av Malmöscouternas Kamratförening.
1980 Genom bidrag från Kamratföreningen samt räntor är museifonden uppe i kr 7.205,85.
1981 Museets samlingar som i många år funnits på en vindslokal på Norra Vallgatan i Malmöflyttas till en provisorisk lokal på Dammfriskolan genom tillmötesgående av Scoutkåren Gripen.
1982 En studiecirkel i Scoutings historia genomfördes för styrelsen.
Scoutmuseet deltager vid FST i Göteborg med att visa våra heraldiska fanor.
1983 I maj månad ordnas i samband med firandet av Malmö Scoutkårers 70-årsjubileumen scoututställning på stadsbibliotekets huvudavdelning i Malmö.
Den 1 juli lyckas museiföreningen hyra en lokal på Persborg på 86,5 m2 med en månadshyra på 700 kronor. Under hösten flyttas samlingarna från Dammfriskolan till den nya lokalen.
1984 Sortering och uppackning av samlingarna.
1985 Fortsatt arbete med att få till stånd ett scoutmuseum.
1986 Samlingarna börjar ta form. De första besökarna på museet mottages.
1987 Museet redo att ta emot besök från scoutkårerna i Malmö och övriga Skåne.
Beslut fattas om att scoutmuseet skall samla föremål från samtliga scoutförbund.
1988 En jubileumsutställning ordnas på Rådhuset i Malmö i april månad när Malmö Scoutkårer firar sitt 75 årsjubileum. Scoutmuseet hålles även öppet på dagtid, en dag i veckan.
Scoutmuseet deltager vid invigningen av den nya scoutmuseilokalen på Kjesäter den 25 april. Det nya museet ligger nu i en av flyglarna till huvudbyggnaden.
1991 Hyran för lokalen på Persborg ”chockhöjes” med över 100% varför kontraktet säges upp per 1 oktober. Ny lokal erhålles på Hantverkaregatan 6 i Malmö. Genom att Södra Skånes scoutdistrikt betalar halva hyran vågar vi flytta till den nya moderna lokalen den 1 december detta år.
1992 Arbetet med att bygga upp ett fint, sevärt museum påbörjas. Invigning sker i mars månad. Kontakter upptages mera påtagligt med scoutmuseerna i Göteborg och Kjesäter i Vingåkers kommun. Sedan 1986 deltager vi även i de scoutmuseikonferenser som ordnas av scoutmuseerna i Danmark. Vi står även i förbindelse med scoutmuseerna i Finland och Norge.
1993-1994 Fortsatt uppbyggnad av scoutmuseet.
En st Silvervarg av det gamla utförandet införlivas i våra samlingar.
1995 I början av året framställer vi en folder om Scoutmuseet i Malmö som kommer till användning i PR-arbetet. Nytt besöksrekord – 1000 registrerade besök.
Peace Venture hölls i Malmö på Limhamnsfältet därav det stora besöksantalet.
1996 Arbetet att få fram ett allt bättre och mera sevärt museum fortskrider. Våra tavlor med svenska scoutmärken betydligt utökade.
1997 I samband med 90 årsminnet av det första scoutlägret på Brownsea Island ordnas en specialutställning om detta på scoutmuseet. Ett försök att få sponsorer till Scoutmuseet fick ringa framgång.
Kurt Wahlund deltager i 25-års firandet av Scoutmuseet på Kjesäter.
1998 Malmö Scoutkårers 85 årsjubileum och Scouternas Kamratförenings60 årsjubileum uppmärksammas av Scoutmuseet med specialutställningar. En ny kopieringsmaskin kan inköpas genom frikostiga gåvor från kamratföreningsmedlemmar.
1999 Allvarliga försök görs för att få Malmö Stads myndigheter att intressera sig för Scoutmuseet.
2000 Ett nytt dekorativt museimärke i tyg har färdigställts.
2001 Årets stora händelse är den första nationella jamboreen som anordnas av Svenska Scoutrådet. Tillsammans med de 3 övriga scoutmuseerna byggs en utställning upp i en byggnad av 5 stycken sammanmonterade barackmoduler. Utställningen belyser scouting under olika årtionden. Samtidigt har vi olika aktiviter i ett stort tält utanför där deltagarna fick bränna på läder, gjutning av tennscouter, testa sin förmåga i avståndsbedömning kunskapsspel om scoutmärken. Det såldes en hel del överbliven scoutlitteratur och scoutmärken.
2002 Ett möte med de 4 stora scoutmuseerna hölls i Påarp för att utvidga samarbetet mellan scoutmuseerna.
2003 Registrering av litteratur och tidskrifter sker nu via digital teknik och på så sätt blir det lättare att söka i registret om vi har det som sökes.
2004 Scoutmuseet erhåller för första gången bidrag från Malmö Fritid.
2005 Scoutmuseet deltager med en monter vid FST i Helsingborg där vi visade märken. Det såldes scoutmärken och scoutlitteratur som vi hade för mycket av.
2006 Scoutmuseet gör sin första verksamhetsplan som skall lämnas till Malmö Fritid för att få bidrag.
2007 Scoutmuseet deltager i Svenska Scoutrådets Nationella jamboree på Rinkabyfältet. Lägret heter Jingiijamborii. Fotomontage om svenska scoutläger visades samt scoutmärken. På programmet fanns också tenngjutning, läderbränning och vykortstryckning.
2008 Från Kulla Scoutdistrikterhåller vi alla deras tidskrifter de hade på sitt distriktskansli. Kansliet i Ödåkra skall läggas ner och flytta till Sensus lokaler i Malmö. Scoutmuseet i Helsingborg ville inte ta emot detta.
Vi får hyra in oss i Augustenborgs Scoutkårs förråd på Upplandsgatan i Malmö. Där skall vi förvara sådant material som vi inte har plats till på scoutmuseet.
2009 Nya utställningsmontrar tillverkas för att stå på golvet och sitta på väggarna.
En överenskommelse Södra Skånes Scoutdistrikt görs. Scoutmuseet skall förvaradistriktes arkiv och vi skall inte längre söka bidrag från distriktet det skall komma automatiskt.
Vid årsmötet avgår Kurt Wahlund som ordförande för scoutmuseet och Roland Hansson tar över. Kurt Wahlund utses vid detta tillfälle till hedersordförande efter 30 år i styrelsen och därav 28 år som ordförande.
2010 Scoutmuseet deltog i Stamps in Svedala, frimärksmässa arrangerad av SUFS, Svedala andra helgen i september. Det var uppskattat att vi var där och visade vykort från Kullalägret och brevmärken med scoutmotiv.
11-12.9 deltar vi i Scoutforum i Falkenberg och vid detta tillfälle hölls det första mötet om scoutverksamhet på World Scout Jamboree på Rinkaby 2011.
2011 Våra samlingar har utökats under året med mycket nytt material som gjort att vi fått ännu högre standard på våra samlingar. För att nämna något så fick vi av Folke Liljas dotter i Kristianstad ett antal loggböcker och annan scoutlitteratur från tiden 1920-1930, hon ansåg att dessa dokument hörde bättre hemma hos oss än någon annan stans. Då kan vi visa detta för dagens scouter så De kan se hur man gör en fin loggbok. Bara detta värt ett besök på museet.
Vi deltog i Världsjamboreen på Rinkabyfältet med 4 deltagare från museet, dessa var Bengt Söderberg, Stig Nilsson, Claes Ljungstrand och Roland Hansson. De 4 scoutmuseerna samarbetade och gjorde ett gott arbete och visade fotomontage med bilder från Jamboreer och Rover Moots som hållits i Norden. Vi hade också aktiviteter som tenngjutning, läderbränning, vykortstryckning samt swopping av scoutmärken m.m. på programmet.
Efter Världsscoutjamboreen på Rinkaby så anordnar Scoutmuseet och Nord Västra Skånes Scoutmuseum det 30:e World Collectors Meeting i Maria Församlingshem, Helsingborg. Ett 20-tal samlare ställde upp från världens alla hörn
2012 Vid scoutsamlarträffen i Helsingborg hölls ett möte med de fyra scoutmuseerna och det beslutas att de fyra scoutmuseerna skall vara medlemmar i alla de fyramuseerna utan att betala någon årsavgift.
2013 Vid årsmötet utses Hans Gerlach, Karlstad till hedersmedlem, han är en stor supporter till vårt scoutmuseum och det har han varit i många år. Från Hans har vi erhållit mycket material till scoutmuseet.
Årets Nordiska Museikonferens arrangerades av Scoutmuseet i Malmö men konferensen hölls i Helsingborg på Grafiska Museet. Konferensen varade i tre dagar med start på fredagen med korvgrillning och besök på Påarps Scoutkårs lokaler och kårmuseum.
Lördagmorgon började med besök på Nordvästra Skånes Scoutmuseum. Efter rundvandring där for vi till Grafiska Museet, där museets personal tog hand om oss och visade olika trycktekniker, koppartryck, tryckning av vykort, tryckning i Heidelbergpress och bokbinderikonst. Det guidades runt i museets utställning av Bengt Söderberg. På eftermiddagen hölls mötesförhandlingar där alla närvarande museer berättade om vad som skett sedan förra konferensen på deras museer. På söndagen gjordes ett besök på Scoutmuseet i Malmö. Av De 25 Nordiska Scoutmuseer som finns ställde 14 museer upp på konferensen. Antalet personer som deltog var 45.Ett särskilt tack till De som ställde upp och gjorde konferensen till det den blev.
Scoutmuseet var på Sjöröd Runt och visade upp sig och berättade om vår verksamhet.
Vi deltog i arrangemanget Scouttåget som besökte Distriktskansliet på våren. Där slöt vi många kontakter.
Delar av Södra Skånes Distrikts arkiv har nu fysiskt flyttats till Museets arkiv.
Scoutgillet Malmöhus håller sitt sista möte på scoutmuseets lokaler innan de lägger ner sin verksamhet i Malmö.
2014 Scouttåget kommer till Höör Scoutkårs lokaler och scoutmuseet deltager med ett försäljningsbord och informationsbord.
Vi ansluter vår hemsida till det upplägg som Scouterna har dvs. World Press och Ola Vettlevik blir vår web-master.
Scoutmuseet deltager i Demokrati jamboreen i Kristianstad med ett försäljnings och informations bord.
Under december månad undertecknades ett avtal med Malmö Fritid där scoutmuseet skall få ett årligt verksamhetsbidrag under tiden 2015.01.01-2019.12.31 för verksamheten och slipper därmed att ansöka om bidrag från kommunen varje år under denna tid.
På Kurt Wahlunds 95 års dag får vi besked om att han avlidit dagen innan. Det är med stor sorg att Kurt inte finns med oss längre. Styrelsen deltog vid begravningen.
Klara Schmidt utses till hedersmedlem för allt det arbete hon lagt ner i styrelsen.
2015 Scoutmuseet deltager i Malmö Scoutkårers vårläger på Hörrs Nygård med försäljningsbord, utställning och tillverkning av tennfigurer. Museets monter besöks av ca 800 scouter
2016 Vi deltager den 23-24 aprilmed en monter på Malmö Scoutkårers Loppmarknad på Malmö Mässan.
Scoutmuseets Motto är: Tar vi inte vara på vår historia har scouting ingen framtid.

Besöksadress: Hantverkaregatan 6 A, 211 55 Malmö