Scoutmuseet finns nu på You Tube! Gå in under länkar i övre raden och titta.