Styrelsen

  • Ordförande : Roland Hansson
  • Vice ordförande: Bengt Granelli
  • Kassör: Bengt Granelli
  • Ledamot Bengt Söderberg
  • Ledamot Stig Nilsson
  • Ledamot: Lennart Jonson
  • Ledamot: Gert Körner
  • Ledamot: Lennart Hansson
  • Suppl.: Claes Ljungstrand
  • Suppl.: Ann-Christine Gustavsson

 

Revisor Ann-Cecil Olsson

Revisor suppl. Bengt Jeppson